Fri bevægelighed for spil

Princippet om fri bevægelighed er også gældende for spillevirksomhed indenfor Fællesskabets grænser, men det har alligevel taget et godt stykke tid og en del tekniske og retslige strabadser, før det for alvor er blevet slået fast hvordan princippet føres ud i livet.

Mange medlemslande har i årtier opereret med statslige monopoler som har haft til formål at rejse midler til godtgørende formål samt at bekæmpe ludomani og ulovligt spil.

Som årene er gået og internettet er skudt frem er der dog opstået et betydeligt dilemma i mange lande, da man ikke i henhold til EU’s lovgivning kan forbyde spillere at spille hos udenlandske operatører, ligesom man ikke på lovlig vis kan forbyde operatører, der er lokaliseret indenfor EU at udbyde deres tjenester.

Dette er det samme dilemma som man kender fra Danmark, hvor Danske Spil i mere end 50 år har haft monopol på at udbyde spil. Da man ikke kunne forbyde andre operatører i at udbyde spil på nettet, forbød man derfor at udenlandske operatører gjorde reklame for deres tjenester i offentligt rum. Samme fremgangsmåde blev taget i brug i en række andre lande.

Denne taktik blev dog hurtigt anfægtet af en række spiloperatører, som hævdede at forbuddet mod for eksempel at reklamere udgjorde en ulovlig forhindring i henhold til princippet om fri bevægelighed, da den gav de nationale monopoler en unfair fordel.

Ydermere betød forbuddene at spillerne ikke frit kunne overskue det tilgængelige marked, og dermed ikke frit kunne vælge hvor de ville spille, mente operatørerne, som blev ledt an af giganter som Ladbrokes Casino og Unibet Casino.

Efter en række principielle retssager i EU domstolen blev det slået fast at de nationale monopoler langt hen af vejen rent faktisk udgjorde en forhindring for den frie bevægelighed og det frie valg af tjenester i EU. Selvom EU domstolen og politikerne har været forsigtige med at erklære monopolerne ulovlige, så er signalet klart: Et liberalt, åbent marked hvor alle kæmper på lige fod mod alle om spillernes gunst er EU’s foretrukne model.

Siden er meget sket. Lande som Italien, Estland og Frankrig har alle indført reformer på spillemarkederne som efterkommer EU’s ønsker.

Senest har Spanien vedtaget lovgivning, der skal bane vejen for et nyt, liberaliseret marked, og så er der Danmark som åbner dørene for udenlandske operatører og siger farvel til monopolet den 1. januar 2012.

I årene op til liberaliseringen lancerede Danske Spil en række tv kampagner, hvor de udenlandske udbydere udvekslede mapper med penge i en skummel kælder, som en anden italiensk mafia. Det er således bemærkelsesværdigt morsomt, at Danske Spil i dag har lejet sig ind på en casino og pokerplatform som er leveret af selskabet bag PartyCasino.

Det er forventet at flere lande følger trop med en liberalisering af deres nationale spillemarked i de kommende år.

Roxy Palace Online Casino