Sikkerhed fra den danske stat

I og med at alle operatører skal opfylde en række ansøgningskrav for at kunne få en licens, og i og med at alle licenshavere reguleres direkte af spillemyndigheden under den danske stat, ja så opnår spillerne en sikkerhed som man ikke har når man spiller hos operatører der er reguleret i udlandet.

Opstår der uoverensstemmelser eller andre former for lovmæssige problemer mellem en operatør og en spiller, så vil det være statens opgave at løse dette som udbyder af licensen og regulerende myndighed.

Dertil kommer at udbyderne ikke længere blot kan vedtage deres egne regler, og at de risikerer at få inddraget deres licens og “blive smidt ud” af det danske marked hvis ikke de overholder loven.

Operatørerne vil med andre ord være underlagt dansk lov, og kan risikere bøder, fængselsstraf og ekskludering hvis ikke de overholder denne.

For spillerne betyder dette at sikkerheden vil være i top allerede fra første dag. Den danske stat vil være stå til ansvar for spillere i dens rolle som regulerende myndighed, og dermed får spillerne et sikkerhedsnet de ikke havde før.

Det vil selvfølgelig kun gøre sig gældende for udbydere, der opnår licens, men idet at udbydere uden licens vil blive blokeret, vil der ikke være noget valg: man kan kun komme til at spille hos en side, der lever op til de danske myndigheders krav om ansvarlig forretningsføring og udbud af spil.

I det tilfælde at din yndlingsside ikke opnår licens vil du altså ikke længere kunne spille hos denne, men det er en lille pris at betale for den sikkerhed du til gengæld får ved at spille hos en godkendt operatør på et overvåget og reguleret dansk marked.

Dertil kommer yderligere sikkerhedstiltag som for eksempel det obligatoriske login ved hjælp af det statsejede NemID system. Du kan læse mere om dette i de andre artikler her på siden.

Hvem regulerer det nye marked?

Det nye danske spillemarked vil åbne for udenlandske operatører og tillade dem at udbyde deres tjenester til de danske spillere i tilfælde af at de opnår en licens.

Licensen udstedes af den danske stat ved Spillemyndigheden, og fungerer som en garanti for at operatørerne lever op til de af loven opstillede standarder. Som beskrevet i nogle af de øvrige artikler her på siden inkluderer dette blandt andet at operatørerne skal kunne dokumentere at de har økonomien i orden, samt at de ansatte har en baggrund, der gør dem værdige til at drive spillevirksomhed i Danmark.

Det er et system, der på mange måder kommer den enkelte danske spiller til gode, men hvem står egentlig bag kontrollen og reguleringen af det nye marked?

Spillemyndigheden

Spillemyndigheden er navnet på den myndighed, der som en del af den danske stats plan om liberaliseringen af spillemarked vil få kontrol over eftersynet af licenser og operatører.

Spillemyndigheden stod også bag processen med at indsamle ansøgninger fra operatører, der ønskede adgang til det danske marked, ligesom myndigheden er med til at inddrive de aftalte skatter og afgifter i samarbejde med SKAT.

Spillemyndigheden er grundlæggende en selvstændig myndighed under Skatteministerens koncern.

Den administrerer ikke blot den nye spillelovgivning, men også den gældende i forhold til Danske Spil, Klasselotteriet, spilleautomater, offentlige pokerturneringer og de landbaserede kasinoer.

Der er altså tale om en offentlig instans, som i sidste ende styres af den danske stat.

Spillemyndigheden deltager desuden i et internationalt samarbejde med andre spillemyndigheder rundt om i verden, men hovedsageligt i Europa.

Hovedopgaver

Myndighedens hovedopgaver inkluderer det følgende:

– Administration og kontrol med gevinstgivende spilleautomater, herunder drift og vedligeholdelse af det centrale overvågningssystem, som alle gevinstgivende spilleautomater som hovedregel skal være tilkoblet.

– Kontrol med Danske Spil A/S og Klasselotteriet A/S.

– Udstedelse af bevilling og tilsyn med offentligt hasardspil i turneringsform (lovlig turneringspoker i de danske pokerklubber).

– Kontrol af de landbaserede kasinoer.

Derudover vil Spillemyndigheden som sagt også have hovedansvaret for regulering og kontrol af det nye danske spillemarked efter 1. januar 2012, herunder udstedelse af licenser, identifikation af ulovlige sider og blokering af samme, samt generel kontrol af alle aktive operatører.

Roxy Palace Online Casino