Spillelovgivning og harmonisering i EU

I takt med at det fælleseuropæiske samarbejde er blevet styrket igennem årene er behovet for en harmoniseret spillelovgivning i EU også blevet større. En række hændelser og især internettets fremgang har i løbet af de seneste år betydet store omvæltninger på de Europæiske spillemarkeder.

Det fælleseuropæiske EU-samarbejde har betydet en formindskelse af grænserne og gnidningerne mellem medlemslandene, og i visse tilfælde at disse er blevet næsten helt udviskede, som det for eksempel er tilfældet med Schengen-aftalen.

Også på spilleområdet er grænserne blevet flyttet, og den dag i dag arbejder EU hårdt på at sikre de forskellige medlemslandes borgere så mange rettigheder som muligt og friheden til at vælge frit blandt de mange operatører og udbydere i de forskellige lande.

Princippet bag denne målsætning skal findes i EU’s overordnede ønske om at alle borgere skal kunne bevæge sig uden problemer mellem landende, og dette gælder også de services, ydelser og tjenester som borgene måtte efterspørge eller ønske at udbyde selv.

Artikel 43 i EF-traktaten oprettede således et forbud mod restriktioner i nationale lovgivninger, der kunne forhindre denne frie bevægelighed mellem landene og deres borgere. Det var bl.a. med denne paragraf i hånden, at Ladbrokes Casino valgte at klage over den danske lov til EU-Kommissionen.

Med andre ord er det en grundsten i EU’s virke at borgere og services frit kan bevæge sig på tværs af landede og det er forbudt for medlemslandene at indføre politikker, der specifikt forhindrer dette.

Dette er alment kendt som den frie bevægelighed for varer, kapital og personer og er beskrevet i EF-traktatens artikel 43, 49 og 50.

 

Roxy Palace Online Casino